_______________________

מעקה שמניות

25012011799
מעקה שמניות

מעקה מאונך

25032010036
מעקה פנים מאונך עם קשר 8

מעקה

25032010037
מעקה מאוזן עם קשר 8

מעקה פנים

26062009078
מעקה פנים מאונך

מעקה פרח

26112008076
מעקה פרח

מעקה קשר

28032010047
מעקה קשר

מעקה זכוכית

28112010626
מעקה זכוכית

מעקה ספירלה

30112009022
מעקה למדרגות ספירלה אופקי נקי

מעקה מאונך בשילוב זכוכית

31082010433
מעקה מאונך בשילוב זכוכית

מעקה פרחים

DSC00128
מעקה פרחים

מעקה קשרים

DSC00739
מעקה קשרים

מעקה גלי

DSC00750
מעקה גלי

עיצוב