_______________________

מעקה שמניות

13052008256
מעקה שמניות

מעקה גלי

13052010215
מעקה גלי

מעקה גלי

13112008052
מעקה גלי

מעקה קשרים

14012009223
מעקה קשרים

מעקה זכוכית

14012011047_2
מעקה פנים לבית בשילוב זכוכית נקי

מעקה מרובע

15102009218
מעקה מרובע

מעקה פנים

16122008142
מעקה פנים מעוצב

מעקה בטן

17032010002
מעקה בטן

מעקה פרח

17032010004
מעקה פרח

מעקה מפוטל

17032010005
מעקה מפוטל

מעקה קשר

21062010265
מעקה קשר

מעקה פרחים

22072008054
מעקה פנים בשילוב פרחים
עיצוב